V návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. 5. 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24.5.2021. Od tohoto data se budou žáci na obou stupních základních škol testovat 1x týdně (vždy v pondělí, nebo každý následující den, kdy dorazí po pondělní absenci).  Nadále tedy platí, že osobní účast žáka na vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem.

Od 24. 5. 2021 je zrušena rotační výuka u žáků na 2. stupni základních škol. Žáci budou vzděláváni pouze prezenční formou.

V platnosti zůstávají pravidla stejná jako doposud. Kromě výše zmíněného testování především nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu, bez povinnosti testování.