Tento týden nás v mateřské škole, opět navštívila extérní pracovnice Lenka Nováková a připravila si pro nás téma o recyklaci. Vyprávěla nám příběh o malém semínku, ze kterého vyrostl strom. Strom už nechtěl stát v lese a tak se rozhodl, že se podívá do světa….a kde strom skončil? U nás ve školce na stole a právě na něj kreslíme. 🙂
Teď už všechny děti ví, jak se stromy zpracovávají a jak vzniká papír.
V rámci tématu Den Země, nám ukázala, jak se dá papír recyklovat a co se z něj dá vyrobit. Společnými silami, jsme si vyrobili ruční papír, který dětem udělal velikou radost. 🙂 Z kostek , jsme vyráběli stroje na recyklaci papíru, nebo továrny na výrobu nového papíru.
Monika Zlá, DiS