Tradičním společným rozloučením před školou skončil letošní místy nelehký školní rok.  Nejprve svým proslovem zhodnotila uplynulý školní rok paní ředitelka, po ní pár slov přidala také paní starostka Mgr. Lea Jandová. Následovalo rozloučení prvňáčků s deváťáky. Letos naši nejstarší obdrželi místo květiny sladkou pečeť  na svůj školní konec v podobě Studentské pečeti:-). Na závěr předvedli své vystoupení na rozloučenou deváťáci, kteří nacvičili s paní učitelkou Purnochovou krásné hudební číslo na stylové téma „Pat a Mat“. 🙂

Mgr. Václav Kotrc