Během dalších dvou setkání Badatelského klubu vznikl prostorový betlém. Nejprve jsme si povídali o vánočním příběhu a poté jsme se již pustili do práce. Děti si nejprve přepravily vše potřebné a z toho poté prostorový betlém vytvořily. 

Mgr. Václav Kotrc