Dopravní den je pravidelnou akcí pro děti prvního stupně.Ve smíšených skupinách prošly stanoviště, na kterých si zopakovaly pravidla silničního provozu, jak se mají chovat jako chodci i  při jízdě na kole, koloběžce. Vyzkoušely si sestavit křižovatky a doplnit na ně potřebné značky. Kontrolovaly správné vybavení kola. Vysvětlovaly, jak se (ne)chovat při jízdě autem a autobusem. Pojmenovávaly dopravní značky. Vyzkoušely si, kam zavolat při dopravní nehodě, při úrazu. 
 Všechny skupiny pracovaly skvěle a podle dosažených výsledků byly oceněny. 
Mgr. Andrea Sobotková