Poslední dubnový pátek se naší školou rozezněl křik a úpění čarodejnic a čarodějů. 
Ve Školní družině proběhlo maskování a líčení všech zúčastněných. Poté jsme se v divokých rytmech přesunuli do tělocvičny, kde proběhlo zábavné a čarodějnické odpoledne. 
Nejdříve byla promenáda masek a volba Miss čarodějnice a čaroděje. Každá maska se musela představit a říct co umí úplně nejlépe. Poté následovaly čarodějnické radovánky – jazykolamy, hádanky z pohádek, slalom na koštěti, podlézaná koštětem, malba čarodějnice, hod jedovek do koše, trénování paměti (co vidíš?), poznávání pohádek, poznej svůj osud s kostkou osudu, aj. Nakonec jsme hledali poklad od sedmimílového skřítka, který nám ho ukryl někde v útrobách naší školy. Děti byly velmi spokojené a myslím, že ani nepřízeň počasí nám nevadila. 
Čarodějnice Dračena a Inko (A. Kašíková, L. Černá)