Tradičním společným nástupem před školou dnes pro všechny skončil školní roku 2022/2023. Nejprve svou řeč pronesla paní ředitelka. Poté došlo na další tradici v podobě rozloučení s deváťáky. To obstarali prvňáčci, kteří svým nejstarším spolužákům předali drobný dárek a potřásli pravicí. Otočili si tak role ze začátku školního roku. Následovalo vyhlášení výsledků sběrových soutěží. Ve sběru papíru první tři místa obsadila trojice Petr Bartuška, Kateřina Kotrcová a Jiří Holub. Mezi sběrači plechovek sourozence Filipa a Viktorii Richterovi doplnil Matěj Matyáš. Všichni byli oceněni krásnými dary (mobilní telefony, tablety, powerbanka, speciální edice bezdrátové myši). Vyhodnoceni byli také 3 nejlepší střelci futsalového kroužku. Střelcům letos vládl Jan Svítek, následovaný dvojicí Roman Rostaš a Daniel Kolář. 

Na závěr se se všemi přítomnými rozloučila také paní starostka Mgr. Lea Jandová.

Vysvědčení rozdána, škola na dva měsíce osiří. Dětem přejeme krásné prázdniny, rodičům a všem dalším přátelům školy krásné a pohodové léto. 4. září na viděnou! 🙂 

Mgr. Václav Kotrc