Prostřednictvím soukromé výstavy nejrůznějších hornin a nerostů žáci 4.ročníku zkoumali jejich různé vlastnosti. Barevně se jim nejvíce líbil achát, hmotností je překvapil magnetit a strukturou zaujal andalusit. Mohli si tak rozšířit povědomí o dalších minerálech, jejichž základní druhy znali ze školní sbírky.

Mgr.Věra Purnochová