Školní družina
              Základní škola
           Mateřská škola