Menu Zavřeno

Moře – projekt v ŠD

Projekt připravila paní L. Nováková. Program: seznámení dětí s mapou světa; vymýšlení a nákres vlastní Země; jejího názvu, moře a jejího okolí, života; přímořské státy;…

Kultura stolování

Třetí týden v září  jsme se ve třídě Soviček zaměřili na stolování. Vedeme děti nejen k vytváření správných návyků při společném jídle, ale i dodržování…

Prší, prší, jen se leje

S dětmi jsme se vydali po stopách kapiček. Zpíváme, rytmizujeme, procvičujeme grafomotoriku, dodržujeme správné dýchání, rozšiřujeme slovní zásobu, zdokonalujeme výslovnost, vyrábíme deštníky nebo gumáčky. I…