I. oddělení KRTEČCI

pro děti ve věku od 3-4 let

Dochází sem děti, které si na pobyt v MŠ zvykají. Cílem je zdravý a radostný pobyt v MŠ, rozvoj sociálních a citových vztahů mezi dětmi.

Učitelky: Bc. Monika Zlá, DiS, Ivana Lněníčková, Vendula Vojtěchová