1. Vaše dítě má možnost se stravovat ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu ( platí se pouze hodnota potravin), na základě Vyhlášky č.107/2008 Sb. a pozdějších aktualizací o školním stravování.

2. Na základě vyplněné přihlášky ke stravování je žák zařazen do odpovídající věkové kategorie a zároveň je mu přiděleno číslo strávníka, dítě je do kategorie zařazeno na celý školní rok a číslo strávníka platí po celou dobu školní docházky.

3. Ceny stravného pro jednotlivé kategorie:

Mateřská škola3-6 let7 let
Dopolední svačina10 Kč10 Kč
Oběd25 Kč30 Kč
Odpolední svačina10 Kč10 Kč
Celodenní strava celkem45 Kč50 Kč

Základní škola7-10 let11-14 let15 let a více
Oběd33 Kč35 Kč38 Kč

Do dané kategorie je žák zařazen po celý školní rok (září – srpen)

příklad :  žák má narozeniny v březnu a bude mu v roce  2023 – 11 let. Bude tedy ve školním roce 2022/2023 – tedy od září 2022 hradit stravné ve výši 35,-Kč

4. Úhradu stravného zasílejte bankovním převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Krásný Dvůr – č.ú. 1300527714/0600 a do Variabilního symbolu uveďte přidělené číslo strávníka, aby platba byla přidělena konkrétnímu strávníku.  Platba by měla být připsána na účet školy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Stravné se platí zálohově.

Pouze pokud nevlastníte bankovní účet, stravné zaplatíte v hotovosti v pokladně školní jídelny a to nejpozději do konce měsíce na měsíc následující. Pokladna je pro tyto účely otevřena každý den od 7.00 hodin do 8.00 hodin, od 9.30 hod do 10.00 hodin a od 14.00 hod.do 15.00 hod. Ve výjimečných případech lze stravné uhradit i mimo tento termín. Záloha na stravné se platí na celý měsíc jednorázově, úhradu stravného nelze rozdělit na jednotlivé týdny. Po zaplacení obědů v hotovosti žák obdrží stvrzenku.

Výši zálohy doporučí vedoucí školní jídelny tak, aby se zabránilo nedoplatkům, ale také vysokým přeplatkům. Pokud platíte stravné na více dětí, je možné se domluvit na sloučení záloh a platbu hradit jednou částkou, což je výhodnější pro obě strany.

5. Odhlašování obědů se provádí den předem, osobně ve školní jídelně, telefonicky, vzkazem v hlasové schránce – 415 210 134 nebo emailem – lasssmanova@zskrasnydvur.cz. Emaily a vzkazy v hlasové schránce, které si přečte a poslechne vedoucí školní jídelny v 7.00 hod. ráno před začátkem přípravy stravy, budou brány jako odhlášky z předchozího dne. Po 7.00 hodině již nebudou odhlášky na daný den akceptovány.

Pokud bude absence zjištěna např. z důvodu nemoci až ráno, a nestihne se oběd odhlásit do 7.00 hodin, může si strávník nebo jeho zástupce, v době od 10.45 do 11.00 hod. přinést jídlonosič a stravu vyzvednout. Pokud tak strávník neučiní, strava propadá.

6. Přeplatky na zaplaceném stravném se převádí do následujícího měsíce a na konci školního roku jsou vráceny. Žáci, kteří přestanou odebírat stravné (ukončení školní docházky, přestěhování atd.) si mohou vyzvednout přeplatky na stravném v nejbližším termínu po dohodě s vedoucí školní jídelny. Těm, kteří platili zálohy bankovním převodem, budou přeplatky vráceny na jejich bankovní účet.

7. Na veškeré dotazy ohledně školního stravování Vám ochotně odpoví osobně či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Lassmanová – tel.č. 415 210 134, nebo ekonomka školy paní Luptáková – tel.č 415 210 000. Také je možné navštívit naše webové stránky zskrasnydvur.cz. kde jsou k dispozici nejen informace ale i tiskopisy ke stažení.

Mgr. Ivana Bejčková
ředitelka školy