CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

* znát své jméno a příjmení

* umět si říci, co chce nebo co potřebuje

*spolupracovat při oblékání a svlékání

*  umět nazouvat a vyzouvat obuv

*  vysmrkat se a používat kapesník

*  držet lžíci a umět se najíst

*  při jídle sedět u stolu

*  umět pít z hrnečku a skleničky

*  používat toaletu

* umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku

* ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku