Menu Zavřeno

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ

Zákonný zástupce dítěte, omlouvá nepřítomnost dítě den předem nebo ráno do 7:00 hod., a to telefonicky.

  • Pevná linka MŠ:  415 210 006
  • Pevná linka ŠJ: 415 210 134
  • Soukromá čísla učitelek (i SMS): 725 240 263 (I. Lněníčková)

                                                                       777 917 467 (M. Zlá)

                                                                       604 740 646 (K. Pilná)

 

OMLUVY DĚTÍ – PŘEDŠKOLÁKŮ (povinná docházka do MŠ)

Zákonným zástupcům předškoláků vznikla od roku 2018 povinnost nepřítomnost dítěte omluvit, stejně jako na základní škole, protože docházka do MŠ rok před nástupem na ZŠ se stala povinnou.

Děti se omlouvají telefonicky a “papírovou omluvenkou”, kterou donese zákonný zástupce.

Omluvenky, jsou k dispozici v MŠ nebo na webu MŠ (dokumenty ke stažení – MŠ)

 

Žádost o omluvení nepřítomnosti v MŠ