Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb naším žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Všechny činnosti poskytované ŠPP jsou zdarma.

Celá koncepce ŠPP se zobrazí po kliknutí na odkaz níže: 

Přejít na stránku:
Výchovný a kariérový poradce
Kariérové poradenství
Školní metodik prevence