Od roku 2010 se naše škola zapojila do projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

EU peníze školám

V rámci projektu byly vytvořeny digitální učební materiály pro předměty Anglický jazyk, Hudební výchova, Německý jazyk a Zeměpis (anotace materiálů si můžete prohlédnout zde). Máte-li o některý z nich zájem, napište si o něj na email info@zskrasnydvur.cz

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Od mala technikem

Učíme moderními metodami

 • Tento projekt je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.
 • Naše škola realizuje projekt Učíme moderními metodami, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0568, zaměřený na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu.

Zlepšujeme se

 • Projekt Zlepšujeme se je spolufinancován Evropskou unií.
  Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.
  Registrační číslo: CZ.02.3.68/0,0/0,0/16_022/0005105. Celková výše podpory: 730 092 Kč

Zlepšujeme se II

 • Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Krásný DvůrNázev projektu: Zlepšujeme se II

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012689

  Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

  Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

  Z finančních prostředků v celkové výši 1.247.928, – Kč hradíme tyto aktivity:

  Mateřská škola:

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

  Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

  Projektový den v MŠ

  Základní škola:

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

  Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

  Čtenářský klub pro žáky ZŠ

  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  Školní družina:

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

  Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD

  Projektový den ve ŠD

Zlepšujeme se III