Pro školní rok 2020 / 2021

Typ docházky                                         Cena/měsíc

Základní částka                                           200 Kč

Snížená částka                                             100 Kč
(dítě nebylo v MŠ ani jeden den v měsíci)

 

Osvobození od úplaty: 

  • Předškoláci – poslední ročník MŠ – nemusí podávat písemnou žádost 
  • Zákonný zástupce pobírající dávky pěstounské péče – musí podat písemnou žádost 
  • Zákonný zástupce pobírající dávky hmotné nouze – musí podat písemnou žádost

Během letních prázdnin se úplata za předškolní vzdělávání nehradí, a to v případě přerušení i v době provozu mateřské školy. 

Nárok na snížení či osvobození od úplaty je pouze za předpokladu podání písemné žádosti a doložení omluvení, potvrzení o pobírání konkrétních dávek (např. rozhodnutí o pěstounské péči apod.). 

Písemnou žádost o omluvení – snížení úplaty zaeviduje hospodářka školy. Po uplynutí omluveného období zkontroluje docházku dítěte v MŠ. 

Snížená úplata platí, pokud opravdu dítě v tomto období nenavštívilo MŠ ani jeden den v měsíci, v opačném případě musí úplatu doplatit do základní částky.

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO:

  • Bankovním převodem – na bankovní účet ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
    – č. ú. 1300527714/0600. VS (bude Vám přidělen v kanceláři školy) Platba by měla být připsána na účet školy do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
  • Hotově v kanceláři školy. Uhradit osobně, vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující.