1. Každý občan má možnost odebírat stravu ze školní jídelny. Na základě vyplněné přihlášky bude přihlášen a bude mu přiděleno číslo strávníka. Poté si může z jídelního lístku, který je k dispozici jak v tištěné podobě, tak je uveden i na webových stránkách školy objednat odběr stravy na jednotlivé dny.

2. Cena stravného pro bývalé zaměstnance – důchodce stejná, jako pro ostatní občany.

Cena stravného činí ……………………………………………90,- Kč za oběd.

Způsoby úhrady:                                                                                                                
– upřednostňujeme úhradu stravného bankovním převodem na účet ZŠ a MŠ Krásný Dvůr č.ú. 1300527714/0600 a s variabilním symbolem kterým je číslo strávníka, aby platba byla přidělena konkrétnímu strávníku. Platba by měla být připsána na účet školy do 25.dne v měsíci na měsíc následující.

– hotově v pokladně školní jídelny do konce měsíce na měsíc následující.

V obou případech se stravné platí zálohově na celý měsíc

3. Odhlašování obědů se provádí den předem, osobně ve školní jídelně, telefonicky, vzkazem v hlasové schránce – 415 210 134 nebo emailem – lassmanova@zskrasnydvur.cz. Emaily a vzkazy v hlasové schránce, které si přečte a poslechne vedoucí školní jídelny v 7.00 hod. ráno před začátkem přípravy stravy, budou brány jako odhlášky z předchozího dne. Po 7.00 hodině již nebudou odhlášky akceptovány a oběd se bude počítat jako debraný.

4. Přeplatky na zaplaceném stravném se mohou převádět na další týden. Občané, kteří přestanou odebírat stravné trvale, si vyzvednou přeplatky u vedoucí školní jídelny hned po vyúčtování.

5. Strava se bude vydávat pouze do čistých jídlonosičů, které musí být podepsány či jinak označeny, aby nedošlo k záměně. Z důvodu výměny je také nutné mít jídlonosiče dva – plný se odnáší, prázdný ponechá na příští den. Na doplněk stravy (např. salát, kompot apod.) musí mít strávník připravenu nádobku mimo jídlonosič. V případě, že tuto nádobku nemá připravenu, chápeme to tak, že o doplněk stravy nemá zájem. Stravu nejme povinni a nebudeme dávat do skleněných, znečištěných nebo jinak neodpovídajících nádob, a to jednak z bezpečnostních, tak i z hygienických důvodů.

6. Výdej stravy ze školní kuchyně do jídlo-nosičů je uskutečňován od 10.45 – 11.00 hod. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 45 minut od jejího vydání do jídlonosiče. Vyzvedávání jídlonosičů se stravou probíhá ve vyhrazeném prostoru a to, u zadního vchodu do školní jídelny v době od  11.00 hod do 11.30 hod. V této době přebírá jídlonosiče i zaměstnanec obce Krásný Dvůr, který je pověřen rozvozem. Po ukončení výdeje v 11.30 hod. již škola za ponechané jídlonosiče se stravou nezodpovídá.

7. Na veškeré dotazy ohledně stravování Vám ochotně odpoví :
– vedoucí ŠJ osobně, telefonicky, elektronicky – tel.č. 415 210 134, lassmanova@zskrasnydvur.cz
– účetní ZŠ a MŠ osobně, telefonicky, elektronicky – tel.č.415 210 000, jitka.luptakova@seznam.cz    

Mgr. Ivana Bejčková
ředitelka školy