1. Každý občan má možnost odebírat stravu ze školní jídelny a na základě jídelního lístku si může objednat odběr stravy. Jídelní lístek bude k dispozici předem jak v tištěné podobě, tak na  webových stránkách školy.
  2. Cena stravného pro bývalé zaměstnance – důchodce stejná, jako pro ostatní občany. Cena stravného činí 70,- Kč za oběd.
  3. Stravné se platí zálohově v hotovosti a to, vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem na č.účtu. 1300527714/0600 s variabilním číslem strávníka – sdělí vedoucí školní jídelny.
  4. Odhlašování obědů se provádí den předem, osobně ve školní jídelně, telefonicky nebo vzkazem v hlasové schránce – 415 210 134 nebo emailem – bokrova@zskrasnydvur.cz. Emaily a vzkazy v hlasové schránce, které si přečte a poslechne vedoucí školní jídelny v 7,00 hod. ráno před začátkem přípravy stravy, budou brány jako odhlášky z předchozího dne. Po 7,00 hodině již nebudou odhlášky akceptovány a oběd se bude počítat jako odebraný.
  5. Přeplatky na zaplaceném stravném se mohou převádět na další týden. Občané, kteří přestanou odebírat stravné trvale, si vyzvednou přeplatky u vedoucí školní jídelny hned po vyúčtování.
  6. Strava se bude vydávat do čistých jídlonosičů, které musí být podepsány či jinak označeny, aby nedošlo k záměně. Z důvodu výměny je také nutné mít jídlonosiče dva – plný se odnáší, prázdný ponechá na příští den. Na doplněk stravy (např. salát, kompot apod.) musí mít strávník připravenu nádobku mimo jídlonosič. V případě, že tuto nádobku nemá připravenu, chápeme to tak, že o doplněk stravy nemá zájem. Do skleněných a jinak neodpovídajících nádob stravu nedáváme.
  7. Výdej stravy ze školní kuchaně do jídlo-nosičů je uskutečňován od 10,45 – 11,00 hod. Vyzvedávání jídlo-nosičů se stravou probíhá u zadního vchodu do školní jídelny a to:

                                  od  11,00 hod do 11,30 hod.

  1. Na veškeré dotazy ohledně stravování Vám ochotně odpoví: vedoucí ŠJ osobně či telefonicky – tel. č. 415 210 134, bokrova@zskrasnydvur.cz účetní ZŠ a MŠ osobně či telefonicky – tel. č. 415 210 000, jitka.luptakova@seznam.cz

Nabývá platnosti dne 1. 5. 2019

V Krásném Dvoře dne 15. 4. 2019

Mgr. Ivana Bejčková

ředitelka školy