1. Každý občan má možnost odebírat stravu ze školní jídelny a na základě jídelního lístku si může objednat odběr stravy. Jídelní lístek bude k dispozici předem jak v tištěné podobě, tak na  webových stránkách školy.
 2. Cena stravného pro bývalé zaměstnance – důchodce stejná, jako pro ostatní občany.
  Cena stravného činí ……………………………………………90,- Kč za oběd. 
 3. Stravné se platí zálohově v hotovosti a to, vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem na č. účtu. 1300527714/0600 s variabilním číslem strávníka – sdělí vedoucí školní jídelny.
 4. Odhlašování obědů se provádí den předem, osobně ve školní jídelně, telefonicky nebo vzkazem v hlasové schránce – 415 210 134 nebo emailem – bokrova@zskrasnydvur.cz.
  Emaily a vzkazy v hlasové schránce, které si přečte a poslechne vedoucí školní jídelny v 7.00 hod. ráno před začátkem přípravy stravy, budou brány jako odhlášky z předchozího dne. Po 7.00 hodině již nebudou odhlášky akceptovány a oběd se bude počítat jako odebraný.
 5. Přeplatky na zaplaceném stravném se mohou převádět na další týden. Občané, kteří přestanou odebírat stravné trvale, si vyzvednou přeplatky u vedoucí školní jídelny hned po vyúčtování.
 6. Strava se bude vydávat do čistých jídlonosičů, které musí být podepsány či jinak označeny, aby nedošlo k záměně. Z důvodu výměny je také nutné mít jídlonosiče dva – plný se odnáší, prázdný ponechá na příští den. Na doplněk stravy (např. salát, kompot apod.) musí mít strávník připravenu nádobku mimo jídlonosič. V případě, že tuto nádobku nemá připravenu, chápeme to tak, že o doplněk stravy nemá zájem. Stravu nejme povinni a nebudeme dávat do skleněných, znečištěných nebo jinak neodpovídajících nádob, a to jednak z bezpečnostních, tak i z hygienických důvodů.
 7. Výdej stravy ze školní kuchyně do jídlo-nosičů je uskutečňován od 10.45 – 11.00 hod.
  Vyzvedávání jídlo-nosičů se stravou probíhá u zadního vchodu do školní jídelny a to od  11.00 hod do 11.30 hod 
 8. Na veškeré dotazy ohledně stravování Vám ochotně odpoví :
  vedoucí ŠJ osobně či telefonicky – tel.č. 415 210 134, bokrova@zskrasnydvur.cz
  účetní ZŠ a MŠ osobně či telefonicky – tel.č.415 210 000, jitka.luptakova@seznam.czNabývá platnosti dne 1. 9. 2022

  V Krásném Dvoře dne 8. 8. 2022

  Mgr. Ivana Bejčková
  ředitelka školy