První integrovaný blok je zaměřen na adaptační období dětí, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, utvářet a rozvíjet vztahy mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy.

Budeme se učit znát svá jména, seznamovat se s nejbližším okolím – prostředím třídy, školy a prostřednictvím všech činností se budeme snažit utvářet citová pouta a vzájemná pravidla soužití.

Naučíme se poznávat své místo u stolu, svoji značku, hlavně se budeme pozorně rozhlížet kolem sebe. Starší děti (předškoláci) pomáhají malým, novým dětem, aby se jim nestýskalo.

Nabídneme dětem svobodu a vzájemné respektování a budeme se řídit podle dohodnutých pravidel. Sestavíme si postupně piktogramy k těmto pravidlům.

Seznámíme se s pravidly bezpečného chování v MŠ, při pobytu na zahradě, při vycházkách.

V rámci vzdělávací nabídky využijeme především volnou hru, námětové činnosti a pohybové hry. Zařadíme hudební a výtvarné činnosti, pohybovou a taneční improvizaci. Nezapomeneme na činnosti relaxační a odpočinkové. Tyto činnosti za pěkného počasí převedeme na školní zahradu.

Taktéž rodiče seznámíme s režimem v mateřské škole a s našimi aktivitami.