Cílem je vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí, co prospívá našemu zdraví. Učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se jí chránit. Seznámíme děti blíže s ekosystémem les, se zvířaty a rostlinami, které v lese žijí. Budeme si všímat barev podzimní přírody. Vycházkami se seznámíme s podzimní přírodou, co je zdravé, co nám škodí.

Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. V tomto ročním období mohou náladu dítěte ovlivňovat i neustálé změny počasí, které jsou pro tuto dobu typické. Pro vytvoření kladného vztahu dětí k podzimnímu období je vhodné zařadit i relaxační techniky motivované danou problematikou. Děti se blíže se seznamují s měnící se přírodou pomocí všech smyslů. Zrakem budeme pozorovat barvy a změny v přírodě, tvary. Sluchem budeme poznávat lest vánku a větru v korunách stromů a trávě. Hmatem se seznámíme s povrchem listů, kůrou stromů, trávou, mechem. Čich nám prozradí, jestli jsme v lese, na louce, či na poli.