Poslední integrovaný blok je zaměřen na období léta, blížících se prázdnin, lenošení ale i aktivního odpočinku. Je to čas výletů, poznávání, sportování atd. V tomto období pomáháme dětem vytvářet základní kulturní a společenské návyky, rozvíjet všechny smysly, samostatně se výtvarně, dramaticky a hudebně vyjadřovat.

 Rozvíjíme vytrvalost, pohybové aktivity a dovednosti, schopnosti sebeovládání zejména při soutěživých hrách. Podporujeme fyzickou pohodu, manipulační dovednosti a vedeme děti k zdravým životním návykům.

 V tomto období mají děti svůj svátek, který oslavíme závodivými hrami na školní zahradě.

 Před prázdninami se rozloučíme s předškoláky.

Budeme se snažit získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. Získávat  povědomí o existenci národů a kultur různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru. Získat poznatky o vodě jako o nebezpečném živlu, ale i nezbytnosti vody pro život.

Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe, připravovat se na budoucí role, rozvíjet kamarádské vztahy, zjišťuje, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace.