Menu Zavřeno

Kariérové poradenství

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejednáli se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2 nebo neinvazivního preventivního RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou vposledních 7 dnech předkonáním přijímací zkoušky, neníli dále stanoveno jinak.


Termín konání přijímacích zkoušek a možnosti antigenního testu ve škole
Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 3. května 2021
termín antigenního testování ve škole: 27. dubna 2021
2. termín: úterý 4. května 2021
termín antigenního testování ve škole: 27. dubna 2021


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 5. května 2021
termín antigenního testování ve škole: 29. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 6. května 2021
termín antigenního testování ve škole: 29. dubna 2021

Náhradní termíny:
1. termín: středa 2. června 2021
termín antigenního testování ve škole: 26. května 2021
2. termín: čtvrtek 3. června 2021
termín antigenního testování ve škole: 27. května 2021

 

Několik webových stránek, které vám pomohou se zorientovat:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ministerstvo školství a tělovýchovy – přijímání na střední školy a konzervatoře
Atlas školství – kam na školu
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (Infoabsolvent)
Zkoušky nanečisto