Hasiči

Dětský den

Nástěnky

Pohár rozhlasu

Dopravní den

Škola na zkoušku

Den Země

Den vody

Vánoční trhy

Mikuláš

Nástěnky

Vzkaz v lahvi

Ukliďme Česko

Nové lavičky

Dopravní den

Projekt Statek

Den Země

Vaření

Ptáci

Advent

Halloween

Den výživy

Jablečný den

Třídy