Menu Zavřeno

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

  1. Strava se bude vydávat do čistých jídlonosičů, které musí být podepsány či jinak označeny, aby nedošlo k záměně. Z důvodu výměny je také nutné mít jídlonosiče dva – plný se odnáší, prázdný ponechá na příští den. Na doplněk stravy (např. salát, kompot apod.) musí mít strávník připravenu nádobku mimo jídlonosič. V případě, že tuto nádobku nemá připravenu, chápeme to tak, že o doplněk stravy nemá zájem. Do skleněných a jinak neodpovídajících nádob stravu nedáváme. Také nedoporučujeme používat hliníkové nosiče a to dle § 26 zákona č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví.
  2. Jídlonosiče jsou plněny ve školní jídelně v období od 10,45 – 11,00 hod.
  3. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 45 minut  od jejího vydání do jídlonosiče. Po ukončení výdeje v 11,30 hod. již škola za ponechané jídlonosiče nezodpovídá.
  4. Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 §25 odst. 2  a její pozdější novelizace, má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění. Poučení strávníků – Pokrmy uchovejte při teplotě  teplých a studených  pokrmů. Spotřebujte do 12,30 hod.
  5. Příjem a výdej bude uskutečňován pouze ve vyhrazeném prostoru u zadního vchodu do školní jídelny a to od  11,00 hod do 11,30 hod.
  6. Neodhlášený nebo neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada 

 V Krásném Dvoře dne 1. 1. 2018

Mgr. Ivana Bejčková

ředitelka školy