1. Strava se bude vydávat do čistých jídlonosičů, které musí být podepsány či jinak označeny, aby nedošlo k záměně. Z důvodu výměny je také nutné mít jídlonosiče dva – plný se odnáší, prázdný ponechá na příští den. Na doplněk stravy (např. salát, kompot apod.) musí mít strávník připravenu nádobku mimo jídlonosič. V případě, že tuto nádobku nemá připravenu, chápeme to tak, že o doplněk stravy nemá zájem. Stravu nejme povinni a nebudeme dávat do skleněných, znečištěných nebo jinak neodpovídajících nádob, a to jednak z bezpečnostních tak, i z hygienických důvodů. Také nedoporučujeme používat hliníkové nosiče a to dle § 26 zákona č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví.
 2. Jídlonosiče jsou plněny ve školní jídelně v období od 10.45 – 11.00 hod.

 3. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 45 minut od jejího vydání do jídlonosiče. Po ukončení výdeje v 11,30 hod. již škola za ponechané jídlonosiče nezodpovídá.

 4. Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 §25 odst. 2 a její pozdější novelizace, má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.
  Poučení strávníků – Pokrmy uchovejte při teplotě teplých a studených pokrmů
                                  – Spotřebujte do 12.30 hod.
 5. Příjem a výdej bude uskutečňován pouze ve vyhrazeném prostoru u zadního vchodu do školní jídelny a to od  11.00 hod do 11.30 hod.

 6. Neodhlášený nebo neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada

  V Krásném Dvoře dne 1. 9. 2022

  Mgr. Ivana Bejčková
  ředitelka školy