Šestý integrovaný blok je zaměřen na rozvoj pozitivního vztahu ke kultuře a umění. Prožijeme pohádkový měsíc, který, za pomoci rodičů, ukončíme karnevalem v maskách pohádkových postav. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč dítěte, probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných.

K pohádkám neodmyslitelně patří také téma ,,Povolání.“  Je dobré vědět, že každá práce je důležitá a že pro pracovitého člověka je radost pracovat. Uvědomit si, že peníze si musíme vydělat a že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě.

V období tohoto bloku (měsíc únor) probíhají v okresu Louny jarní prázdniny a tak se zaměříme i na téma: ,,Cestování“ Je důležité mít základní představu o dopravních prostředcích kolem nás a o bezpečném pohybu v silničním provozu.

Společně se budeme snažit vyřešit problémové pohádkové situace a posílíme schopnost         umět se rozhodnout v běžných i méně běžných situacích.

Posílíme dětskou sebedůvěru, osobité myšlení a schopnost improvizovat.

Častým nabízením knih (výstavka) a jejich obměnou budeme u dětí rozvíjet zájem o knihy.