Žádosti zákonných zástupců
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění z vyučování v průběhu dne
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost zákonných zástupců o podávání léků dítěti
Žádost o pokračování v základním vzdělávání
Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ

Dokumenty ZŠ

Kriteria pro přijímání dětí k ZV
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pokyn ředitele školy k minimálnímu standardu bezpečnosti
Školní vzdělávací program – Zelená škola
Školní řád
Příloha ŠŘ č. 3 – Zákaz konzumace energetických nápojů

Přihlášky
Přihláška ke stravování

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2022-2023
Výroční zpráva MŠ 2022_2023
Výroční zpráva 2021-2022
Výroční zpráva 2020-2021