Žádosti zákonných zástupců
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění z vyučování v průběhu dne
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost zákonných zástupců o podávání léků dítěti
Žádost o pokračování v základním vzdělávání
Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ

Dokumenty ZŠ
Kritéria zápisu pro přijímání žáků
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pokyn ředitele školy k minimálnímu standardu bezpečnosti
Školní vzdělávací program – Zelená škola
Školní řád
Sankční řád – příloha ŠŘ

Přihlášky
Přihláška ke stravování

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2021-2022
Výroční zpráva 2020-2021
Výroční zpráva 2019-2020