Žádosti zákonných zástupců
Evidenční list
Žádost o přijetí do předškolního vzdělávání
Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
Žádost o snížení úplaty – nepřítomnosti
Žádost zákonných zástupců o podávání léků dítěti
Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám
Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání
Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Dokumenty
Kriteria pro příjímání dětí k PV
Organizační řád MŠ
Provozní řád MŠ
Provozní řád venkovního hřiště MŠ
Směrnice o poskytování poradenských služeb v MŠ
Směrnice o úplatě
Školní řád MŠ
ŠVP PV
Výroční zpráva MŠ 2022_2023