V tomto 7. integrovaném bloku se zaměříme na svět kolem nás. V tomto období se snažíme v dětech upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou, seznamovat se světem rostlin a zvířat. Pomáháme dětem objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody. Rozvíjet všechny smysly. Posilovat radost i z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte, rozvíjet jeho mluvní projev.

Získat vztah k přírodě, učit se ochraňovat zeleň a rostliny kolem nás, podílet se na zkvalitňování životního prostředí.

Vědět, co rostlina potřebuje k životu a jak o ni pečovat. Poznat zahrádku jako součást dobrého životního prostředí.