S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé příroda. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života hmyzu. Každodenně se budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme činnosti do přírody.