Mateřská škola v Krásném Dvoře je spjata s dlouholetou tradicí. Před rokem 1945 byl v budově pod zámkem čp.1 zřízen útulek pro děti zaměstnanců zámku. Děti zde byly vychovávány jeptiškami.

V sousední vesnici Brody byl po roce 1945 vybudován pro děti útulek, v Krásném Dvoře byla otevřena školka. V roce 1954 prošla budova čp.1 pod zámkem velkou rekonstrukcí a 1.9. 1954 byla znovu otevřena. Podle počtu dětí zde byla jedna až dvě třídy až do roku 1977.     

V srpnu 1977 byla slavnostně otevřena nová ZŠ Krásný Dvůr. Protože nebyly finanční prostředky na rekonstrukci stávající MŠ, byla po menších úpravách školka přestěhována do nové ZŠ místo domu dětí, kde v budově „E“ v prvním patře sídlí dodnes.