Aktuality

Dopravní výchova v Žatci

23. 5. 2016

Dopravní výchova v Žatci

Protože dopravní výchovu není radno podceňovat, navštívili žáci 4. a 5. třídy v měsíci květnu 2krát dopravní hřiště. Zopakovali si znalost dopravních značek, prošli všechny křižovatky a hovořili o tom, kdo má za jaké situace přednost v jízdě a kdo přednost v jízdě dává. Ujistili se , která silnice je hlavní , která vedlejší a poté po skupinách vjeli na vozovku dopravního hřiště. Snažili se respektovat dopravní značení, ukazovat rukou při změně směru jízdy a ovládat bezpečně kolo. Nějaké chyby se ještě objevily, byly ihned vysvětleny a opraveny a při druhé návštěvě byly získané zkušenosti znát. Děti si byly při jízdě jistější, neohrožovaly se navzájem a nedošlo k žádné "havárii".
Věříme, že na skutečné silnici si na vše vzpomenou a dojedou do cíle bez nehody.

Mgr. Simona Klánová

Škola v lese - učení o lese

20. 5. 2016

Škola v lese

Dne 19. 5. se my žáci 1. stupně a naše paní učitelky vydali na celé dopoledne do lesa. Cílem našeho putování byl nedaleký vrch Kozel. Zde na nás čekali lesníci se psem a hudebním nástrojem zvaným lesnice. Po přivítání a rozdělení do 3 skupin zazněly tóny lesnice a přírodovědná vycházka začala. Putovali jsme lesní cestou, pojmenovávali stromy, keře i byliny, poslouchali vyprávění o čekané o lákání zvěře, poznávali živočichy na obrázcích a určovali stáří stromů. Asi v polovině jsme uviděli lapač na kůrovce a získali informace o jeho škodlivosti a možnosti přemnožení v době sucha. Na závěr na nás čekalo překvapení v podobě chutných špekáčků pečených na ohni a dárků na památku pro každého z nás.

Škola na zkoušku

20. 5. 2016

Škola na zkoušku

Předškoláci z naší mateřské školy se v programu "Škola na zkoušku" vžili do role školáků, usedli do školních lavic a celkem 4krát se setkali se svou budoucí paní učitelkou . Ukázali své dovednosti a uplatnili získané znalosti, porovnávali předměty podle tvaru, velikosti, teploty nebo rychlosti, počítali a vybarvovali balónky, pojmenovávali geometrické tvary, obkreslovali, stříhali, vybarvovali a naučili se novou básničku. Na závěr zbyla chvilka i na protažení a cvičení. Všechny děti se podle jejich slov na školu těší a v září nastoupí s úsměvem. Budeme se těšit!

Mgr. Simona Klánová

Výlet MŠ do chomutovského zooparku

20. 5. 2016

Výlet do zooparku

V pátek 20.5.2016 se děti mateřské školy vydaly na svůj výlet do Podkrušnohorského zooparku do Chomutova. Tentokrát nám počasí velice přálo a tak přispělo ke krásným zážitkům a děti viděly mnoho zvířat ve voliérách i výbězích. Děti si také užily na dětském hřišti pohybu na různých průlezkách a tak po návratu byly plni dojmů a nových poznatků. Všichni byli velice nadšení, a proto jsme rádi, že se nám výlet zdařil.

Atletický trojboj

17. 5. 2016

Atletický trojboj

Dne 17.5. proběhy na hřišti základní školy T. G. M. V Podbořanech závody s názvem Atletický trojboj. Z naší školy se zúčastnilo jedno osmičlenné družstvo žáků 2. - 5. tříd. Čtyři chlapci a čtyři dívky se s ostatními utkali v běhu na 50m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Nejlépe se našim vedlo ve skoku do dálky, kde si mnozí zlepšili své dosavadní výkony. Po sečtení všech přidělených bodů jsme se umístili na 8. místě. Věříme, že příští rok budeme zas o kousek lepší, protože máme stále co zlepšovat.

Hudební show v MŠ

13. 5. 2016

Hudební show v MŠ

V pátek 13.5..2016 měly děti v mateřské škole hudební program písní a skladeb z pohádek, při kterých si děti zatančily, zazpívaly a "zadováděly".v daném rytmu.

Ludmila Havlová

Projekt Karel IV. - Otec vlasti

10. 5. 2016

Projekt Karel IV.

Ve dnech 9. – 10.5. se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnily projektu na počest 700- stého výročí narození Karla IV. Ve skupinách sestavili z přinesených materiálů krásné plakáty na téma životopis, manželky, stavby a korunovační klenoty Karla IV. Ve dvojicích řešili matematické rébusy , četli zašifrovaný text pomocí zrcátka a vyplňovali pracovní listy. V hodinách pracovního vyučování vyráběli královské koruny, oblečení, odlévali a barvili sádrové pečetě. Na závěr proběhlo hodnocení a krátká ukázka z filmu Slasti Otce vlasti. Podle hodnocení žáků se projekt vydařil, odnesli si mnoho zajímavých informací a zkušeností a vyzkoušeli si nové praktické dovednosti.

Mgr. Simona Klánová

Informace k ukončení sběrových soutěží

2. 5. 2016

Veškeré sběrové soutěže budou ukončeny k 31. 5. 2016. Po tomto termínu odevzdané suroviny nebudou již započítány.

Mgr. Petr Rousek

Dopravní den v MŠ

29. 5. 2016

Dopravní den v MŠ

V pátek 29. 4. 2016 děti v mateřské škole měly svůj dopravní den, kde si prověřovaly společně své poznatky o dopravní výchově a jak se hlavně zachovat v některých situacích - na dopravním hřišti, v blízkosti silnice apod. Také si některé dovednosti vyzkoušely prakticky. Zvládly jízdu na motorkách, s auty a na závěr hry si zajezdily jako čarodějnice, protože se připravovaly na blížící " Slet čarodějnic ". Odměnou jim byl diplom za snahu a sladkost, která všechny potěšila.

Ludmila Havlová

McDonalds Cup 2016

28. 4. 2016

McDonalďs Cup 2016

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr i letos pořádala fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně základních škol z podbořanské oblasti. Turnaj proběhl v perfektně připraveném areálu TJ Krásný Dvůr.
Ve skupina A, tedy žáci 1. - 3. ročníku se utkalo šest škol ve dvou skupinách (skupina A - ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ Krásný Dvůr, Masarykova ZŠ Lubenec, skupina B - ZŠ Kryry, ZŠ Podbořany, Husova 276 a ZŠ a MŠ Vroutek). Následně proběhlo semifinále mezi čtyřmi nejlepšími družstvy a toužebně očekávaného finále se dočkala družstva z Kryr a Lubenec. Lubenecký tým nakonec finále ovládl výsledkem 2:0. Nejlepším střelcem této kategorie se stal Stanislav Sirový ze ZŠ T. G. Masaryka Podbořany.
V kategorii B se utkala s výjimkou Lubence výše zmíněná družstva. Hrálo se systémem každý s každým. Celkovým vítězem se stala ZŠ Podbořany, Husova 276. Z té samé školy byl také nejlepší střelec Josef Myška.

Mgr. Václav Kotrc