Aktuality

Provoz školní družiny 1. 9. 2016

26. 8. 2016

Školní družina 1. 9. 2016 bude v provozu od 7.00 do 15.30.

Mgr. Václav Kotrc

Příměstský tábor - První pomoc

19. 8. 2016

Příměstský tábor jsme zakončili pohodově povídáním si o první pomoci. Děti si na interaktivním tabuli vysvětlily a procvičily reálné situace, které je mohou potkat jako chodce nebo jako cyklisty. Zopakovali jsme si základní telefonní čísla a předvedli modelové situace při volání IZS. Další čas děti strávily sledováním originálního animovaného filmu Kniha džunglí z roku 1967 a odpoledne jsme strávili v příjemném počasí na školkové zahradě.

Mgr. Jana Honzátková, Mgr. Ivana Bejčková

Příměstský tábor - Návštěva chomutovského zooparku

18. 8. 2016

Příměstský tábor

Ani ve čtvrtek se děti na příměstském táboře nenudily. Poté co se posilnily koloritem českého turisty, řízkem mezi chleby, vydaly se prozkoumávat faunu i floru chomutovského lesoparku. Vedle množství vodního ptactva a nespočtu kopytníků děti obdivovali například opice, nebo medvědy. Shlédli jsme komentované krmení tuleňů a vydatně jsme nakrmili i poníky. Jako nejpopulárnější se ovšem ukázala dětská hřiště, kterých je v areálu lesoparku hned několik. Cestu zpět do školy si děti zpříjemnily sušenkami a ovocem a plny dojmů se vracely zpět do Krásného Dvora.

Mgr. Ivana Bejčková, Ing. Miroslav Jobák

Příměstský tábor - Indiánský den

17. 8. 2016

Příměstský tábor

Ve středu si děti zahrály na indiány. Nejdříve se dozvěděly něco ze života indiánů a naučily se indiánskou písničku. Pak si vyrobily vlastní indiánskou čelenku. Na obranu proti zlým duchům si vytvořily ochranný amulet - ozdobený kamínek. A protože každý indián musí umět dobře lovit, procvičily si hod a střelbu na cíl.

Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Simona Klánová

Příměstský tábor - Výlet na farmu v Radíčevsi

16. 8. 2016

Příměstský tábor

V úterý jsme v rámci příměstského tábora navštívili Farmu Radičeves, kterou vlastní a provozuje rodina Šťastných. Za doprovodu a odborného výkladu Ing. Drahomíry Kolouchové jsme si prohlédli veškeré zázemí zemědělské farmy, která se věnuje kromě chovu hovězího dobytka, prasat, ovcí, koz, koní, králíků a drůbeže a také rostlinné výrobě. Děti si prohlédly všechna zvířátka - pohladily si telátko, s respektem shlédly býky, trošku si zacpávaly nosy u prasat, prohlédly si drůbež včetně pávů, pomuchlovaly králíky a ve finále nakrmily ovce a kozy. Kromě toho bylo k vidění spoustu zemědělské techniky, což uchvacovalo hlavně kluky. Pro holky byla určitě nejlepší návštěva stájí, kde si děti pohladily koníky. Nakonec si děti vyrobily drobný předmět na památku na návštěvu farmy malý dárek ve formě těžítka. Ještě jsme si všichni stihli před obědem pochutnat na pravých domácích sýrech - farma vyrábí kravské, kozí i ty ovčí a opravdu nám chutnaly.
Odpoledne jsme strávili malováním zvířátek, která jsme dnes viděli a nakonec jsme se usídlili na školkové zahradě.

Mgr. Jana Honzátková, Mgr. Petr Rousek

Příměstský tábor - Den s pohádkou

15. 8. 2016

Příměstský tábor

V rámci příměstského tábora dnes na děti čekal Den s pohádkou. Nejprve si všechny děti, i jejich pedagogický dohled, vyrobily pohádkové masky. Následně se děti podívaly na krátké večerníčkové pohádky. Jejich dalším úkolem bylo poté k sobě v testu správně přiřadit pohádkové dvojici. Odpoledne děti strávily dalšími aktivitami na školkovém dětském hřišti, např. soutěžili ve dvou družstvech v hledání bonbónů, které byly po hřišti rozvěšeny.

Mgr. Petra Koucká, Mgr. Václav Kotrc

Příměstský tábor - Sportovní olympiáda

12. 8. 2016

Příměstský tábor

Dnes se náš program nesl ve sportovním duchu. Atleti a atletky se zdárně poprali se všemi disciplínami a odměnou všem byla medaile 1. místa a něco sladkého na zub. Jsme prostě škola jedniček a moc jsme si to všichni užili.

Angelika Kašíková, Bc. Miroslava Zimermanová

Děti z Krásného Dvora se jely bavit do Kadaně

11. 8. 2016

Příměstský tábor

Ve čtvrtek 11. 8. 2016 v rámci příměstského tábora při ZŠ a MŠ Krásný Dvůr děti navštívily město Kadaň. Dopoledne shlédly ve 3D projekci film Hledá se Dory, který volně navazoval na legendární film o podmořském světě Hledá se Nemo. Po lehkém obědě se nedočkavě rozběhly do dětského zábavního centra. Zde se vydováděly na různých prolézačkách, skluzavkách, houpačkách, kuličkách, obřích stavbách, labyrinetech a jiných atrakcích. Dětem se v Dětském světě moc líbilo nehledě na věkové rozdíly školkového nebo školního věku.

Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Klára Štůlová

Příměstský tábor - Tajní agenti v akci

10. 8. 2016

Příměstský tábor

Dnes se z nás stali agenti, kteří umí projít budovou školy bez povšimnutí!!!!! myšky jsou hlučnější :o)
Vypravili jsme se na vytrvalostní a znalostní pochod, který byl značen šipkou, pak jsme hledali pergamen s určeným úkolem, který jsme vždy všichni vyplnili. Na závěr byl odhalen ukrytý sladký poklad, který jsme si poctivě rozdělili.
Dokázali jsme si, že jsme šikovní, že umíme pomoci mladším a že titul agent, agentka užíváme právem. Ve škole jsme si vlastnoručně vyrobili průkaz agenta a ještě všem dokazovali, jaký máme postřeh, když jsme se zavázanýma očima hádali totožnost kamarádů, nebo hledání ukrytých věcí ve třídě.
Naše kondička je výborná, protože jsme vydrželi i maraton tanečků a písniček.
Těšíme se na další den, kdy nás čeká další program :o)

Angelika Kašíková, Bc. Miroslava Zimermanová

Příměstský tábor - Návštěva zámku

9. 8. 2016

V úterý 9.8. jsme se sešli na druhém dnu příměstského tábora, abychom ho prožili v duchu návštěvy našeho krásného zámku. Počasí bylo sice nepřívětivé, protože nám od rána drobně pršelo. Ale ani to nás neodradilo od našeho záměru a tak jsme si popovídali o svých prožitcích z prázdnin a vydali se na cestu do zámku, abychom se seznámili, jak se žilo před mnoha lety a jak vznikl právě zámek v Krásném Dvoře.
Velmi poutavé vyprávění průvodkyně Lucie o historii a předcích, kteří žili na tomto zámku, zaujalo všechny zúčastněné děti a tak plnily také zodpovědně dané úkoly jako např. spočítat cestou zámkem všechny hodiny, které se nacházejí v zámku. Děti využily také svých dřívějších poznatků o zámku a stavbách, které jsou v parku. Cesta do školy na oběd byla sice doprovázena opět deštíkem, ale "nejsme z cukru" a tak jsme to zvládli velice rychle se přesunout a moc nezmoknout. Odpoledne jsme prožily různými hrami jako SuperStar, kresbou postav a připoměly si významné osobnosti z rodu Czerninů. Nakonec nechyběla ani pěkná písnička a pohádka pro zpříjemnění pošmourného dne, který byl pro nás zajímavým.

Ludmila Havlová, Mgr. Miroslava Vokounová