Aktuality

Hudební kolotoč

30. 11. 2015

Hudební kolotoč

Pro žáky naší školy tentokrát připravil Mgr. Milan Parnahaj hudební představení, které je seznámilo s procesem vzniku písniček a s jejich dělením.
V průběhu představení se ke zpěvu lidové písně dostaly také žákyně Jitka Vokounová a Sára Tučimová, které zazpívaly píseň Boleslav, Boleslav. Na výzvu zazpívat anglicky písníčku z rádia nejrychleji zareagovala Světlana Janegová (ze 2. ročníku!) a výborným způsobem vyšvihla píseň Wanna Be od Lenky. Do třetice se k mikrofonu odhodlala Liliana Pokorná, která zarecitovala báseň.

Mgr. Václav Kotrc

Výsledky výtvarné soutěže Ptáci kolem nás

27. 11. 2015

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Podbořany a v konkurenci škol z Podbořanska se rozhodně neztratili.
I. kategorie - 2. místo Klára Štůlová, 3. místo Barbora Kalašová
II. kategorie - 2. místo Hana Lněníčková
IV. kategorie - 3. místo Sára Sedláková
V. kategorie - dělené 2. místo Karolína Nováková a Iveta Kubínová.

Všem patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Václav Kotrc

První sněhuláci

25. 11. 2015

První sněhuláci

Radost z letošního prvního sněhu mají největší děti naší mateřské školy. Dnes, ve středu 25.11.2015 jsme také poprvé mohli postavit první sněhuláky této zimy a doufejme, že ne poslední.

Ludmila Havlová

Rozvoj technických dovedností žáků II. stupně základních škol

24. 11. 2015

Rozvoj technických dovedností žáků II. stupně základních škol

Nedostatek technických profesí je fenomén pracovního trhu dneška, a i proto se naše škola přihlásila do projektu Rozvoj technických dovedností žáků II. stupně základních škol, který žákům zavádí do výuky teoretickou i praktickou výuku v technické oblasti.
Žáci si během projektu osvojí základní znalosti o surovinách, materiálech a postupech jejich zpracování. V průběhu projektu se seznámí se základy technického kreslení a v neposlední řadě vyrobí daný předmět. Tento projekt nám umožňuje financovat dostatečné vybavení dílen jak materiálem, pracovními pomůckami, tak i pracovním nářadím, které je pro tuto výuku nezbytné.
Největší devizou projektu je ale samotná práce dětí, které se po absolvování teoretické přípravy pustily s nadšením do výroby jednoduchých předmětů, jako jsou např. krabičky, police, prkénka a závěsné stěny a odhodily tak obavy z neznámého. Zároveň tím navážeme na dřívější tradici technické výuky na naší škole, která byla vedena vždy odborně a kvalitně a přispívala tak k rozšiřování možností uplatnění našich žáků.

Mgr. Jana Honzátková

Radost z prvního sněhu

23. 11. 2015

První sníh

Dnešní úterní den dětem z mateřské školy zpříjemnil právě napadaný první sníh. Krásně zasněžené stromy vytvářely sněhové království a děti si užily koulování i vytvoření sněhuláčků,o kterých si prozatím pouze povídaly podle obrázků. Radost, kterou děti ze sněhu měly, nelze zcela slovy vyjádřit. Doufejme, že toto nebyl také v této zimě sníh poslední.

Ludmila Havlová

Divadelní představení Obušku z pytle ven!

19. 11. 2015

Divadlo Obušku z pytle ven!

Ve čtvrtek 19.11.2015 děti naší mateřské školy a žáci I.stupně ZŠ navštívili divadelní představení v divadle v Žatci, kde jim herci zahráli klasickou oblíbenou pohádku Obušku z pytle ven. Herci děti rychle zaujali a děti byly pohádkou nadšeny. Atmosféra skutečného nádherného divadla přispěla k hlubšímu prožitku shlédnuté pohádky. Těšíme se na další představení v divadle v Žatci.

Ludmila Havlová

Beseda na téma Les

11. 11. 2015

Beseda na téma Les

Ve středu 11. 12. navštívili naši školu 2 lesníci z žatecké Lesní správy, kteří si pro žáky 3. - 5. třídy připravili zajímavou přednášku na téma " Les ". Seznámili žáky s živočichy, kteří se běžně vyskytují v našich lesích, přivezli ukázky kůží lišky, parohů srnce, jelena a daňka, dřevin a šišek. Největší atrakcí bylo poznávání předmětů ukrytých v černých igelitových pytlích. Kromě přírodnin z lesa zde byl například kostkový cukr, rýže nebo káva. Na závěr čekala děti soutěž o hodnotné ceny, ve které mohly využít nově získané informace nebo znalosti z hodin prvouky a přírodovědy.

Mgr. Simona Klánová

Trapas nepřežiju!

11. 11. 2015

Trapas nepřežiju!

Ve středu 11. 11. dopoledne se 2. stupeň naší ZŠ vydal do Městského divadla Žatec. V divadelním představení Trapas nepřežiju!, jež zábavnou formou uvedlo žáky do pravidel slušného chování, účinkovali známí herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Vtipnými dialogy a prací s publikem zaujali celý divadelní sál. Našim žákům se představení líbilo a snad se i naučili pár nových poznatků ohledně jejich chování ve společnosti.

Mgr. Petra Luknárová

Díky rodičům za divadlem do Žatce

5. 11. 2015

Ve čtvrtek 5.11.2015 nejstarší žáci MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ v Krásném Dvoře vyjeli za kulturou.V podání Divadla Spejbla a Hurvínka shlédli představení Hurvínkova cesta do Tramtárie. Společně s Hurvínkem a Máničkou se ocitli v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Než se kolem sebe rozkoukali, uvěznila jejich psa Žeryčka. Diváci mohli sledovat jejich strastiplnou cestu za vodou a vysvobození psího kamaráda.
Vstupenky pro žáky ZŠ byly zakoupeny díky výtěžku z prodeje výrobků, kterými přispěli rodiče do stánku naší školy na říjnovém Jablečném dni. Rodičům touto cestou ještě jednou děkujeme.

Mgr. Věra Purnochová

Roman Vobořil uspěl v Přírodovědném Klokanu 2015

5. 11. 2015

Dne 14.10.2015 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže Klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Test obsahoval otázky z předmětů matematika, přírodopis, chemie, fyzika a zeměpis. Naši žáci se se soutěží popasovali skutečně se ctí a v rámci lounského kraje jsme díky Romanovi Vobořilovi obsadili nádherné třetí místo! Opravdu jen kousek od pomyslné medailové pozice skončil také Vojtěch Sobotka. Oba hoši navštěvují osmou třídu naší školy. Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Bc. Miroslav Jobák