Aktuality

Zakončení školního roku 2015/2016

30. 6. 2016

Roman Baborák přebírá cenu

Poslední den školního roku začal tradičním rozloučením před školou, kde zároveň byly z rukou paní ředitelky Mgr. Ivany Bejčkové a paní místostarostky Mgr. Ley Jandové předány diplomy a ceny v soutěžích vyhlašovaných školou.
První stupeň:
Papír - 1. Schrótterová Gabriela, 2. Richterová Viktorie, 3. Matyáš Matěj.
Baterie - 1. Pastor Lukáš, 2. Richterová Viktorie, 3. Matyáš Matěj
Pet-lahve: 1. Richterová Viktorie, 2. Hotová Patricie, 3. Augustová Michaela.

Druhý stupeň:
Papír - 1. Vobořil Roman, 2. Sobotka Vojtěch, 3. Chobotová Eva
Baterie - 1. Vobořil Roman, 2. Sobotka Vojtěch
Pet-lahve: 1. Franz Jaroslav, 2. Chobotová Eva, 3. Sobotka Vojtěch.
Nejlepší střelci Futsalového kroužku: 1. Vobořil Roman, 2. Baborák Roman, 3. Orgoník Robin.

Školní rok 2015/2016 byl slavnostně zakončen předáním vysvědčení žákům 9. ročníku, které tradičně proběhlo v prostorách Státního zámku v Krásném Dvoře.

Mgr. Václav Kotrc

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Krásný Dvůr na kuželkách

24. 6. 2016

Kuželky

Odpoledne posledního pátku školního roku jako již tradičně patřil turnaji v kuželkách, které se mohli zúčastnit všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Krásný Dvůr. A bez pár omluvených tomu také tak bylo. Pravidlem se také stalo, že se turnaje mohou zúčastnit drahé polovičky všech zaměstnanců.
O jednotlivých týmech bylo rozhodnuto losováním čísel. Nikdo se tedy nemohl vymlouvat, že měl slabý tým:-). Ze soutěže samotné stojí za vypíchnutí dvě věci. Vítězný tým by zřejmě nebyl tam, kde byl, kdyby neměl ve svém středu výborně házející paní Havlovou ze školky. A poslední tým by zřejmě také nebyl, tam kde byl, kdyby nestrávil deset minut spravováním porouchaného zařízení:-).

Mgr. Václav Kotrc

Sportovní dopoledne žáků 1. stupně

25. 6. 2016

Sportovní dopoledne

V pátek 24. 6. 2016 na prvním stupni ZŠ v Krásném Dvoře proběhlo sportovní klání v atletickém trojboji: skok do dálky, hod kriketovým míčkem a běh na 40 metrů. Žáci měli v každé disciplíně tři pokusy a na základě nejzdařilejších výkonů byli vyhodnocení nejlepší sportovci v každé třídě. Za 1. třídu: Martin Zimerman, Roman Pivovar, Liliana Pokorná, za 2. třídu: Miroslav Sládek, Štěpán Pastor, Adéla Chobotová, za 3. třídu: Petr Hruška, Miroslav Štelcík, Jakub Kovanda, za 4. třídu: Lukáš Pastor, Julie Hermanová, Martin Slavík, za 5. třídu: Václav Navrátil, Ondřej Kubín a Matěj Lněníček. Toto sportovní dopoledne bylo završeno soubojem všech žáků z 1. stupně ve hře Metaná. Po napínavé hře se překvapivě na 1. místě umístil Ondřej Hodr (2.r.), na 2. místě Roman Pivovar (1.r.) a na 3. místě Lukáš Pastor (4.r.). Přes vysoké teploty venku i v tělocvičně žáci sportovali s chutí a velkým zápalem.

Mgr. Věra Purnochová

Atletický pětiboj žáků 2. stupně

22. 6. 2016

Souboj o druhé místo mezi D. Mrkvičkou a R. Baborákem

Žáci 2. stupně si dnes zpestřili dopoledne Atletickým pětibojem. Své schopnosti poměřili postupně ve skoku vysokém, běhu na 1 500 metrů, sprintu na 60 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí.
Každá třída mohla do disciplíny nominovat 2 své zástupce, přičemž žák jedné třídy mohl zasáhnout maximálně do dvou disciplín. Zpestřením byla možnost do některé disciplíny nominovat svého třídního učitele.
Výkony žáků byly hodnoceny podle tabulek pro daný ročník. Tím se docílilo odbourání znevýhodnění mladších žáků. Každý žák za svůj výkon obdržel známku. Třída s nejnižším průměrem po pěti disciplínách se stala celkovým vítězem.
Po každé disciplíně proběhlo celkové vyhodnocení i s nástupem na stupně vítězů. V tomto případě se žáci řadili opět podle jednoduchého klíče. Porovnávalo se o kolik lepší/horší výkon podali oproti tabulkovému výkonu za známku 1.
Celkovým vítězem se stal 8. ročník, následovaný 9. ročníkem. Třetí příčku obsadil 6. ročník. Nepopulární bramborová medaile zůstala pro 7. ročník.
A jak dopadlo pořadí u jednotlivých disciplín? Skok vysoký: Daniel Gašpárek (9. ročník), Denis Říha (6.), Filip Orgoník (6.). Běh na 1 500 metrů: Iveta Kubínová (7.), Roman Baborák (9.), Dominik Mrkvička (9.). Sprint na 60 metrů: Denis Hazuka (8.), Roman Baborák (9.), Robin Orgoník (8.). Skok daleký: Denis Hazuka (8.), Dominik Mrkvička (9.), Filip Orgoník (6.). Vrh koulí: Petr Konopásek (6.), Michal Chroust (9.), Sára Tučimová (7.). Výkony učitelů jsou z pořadí anulovány. Diplomy byly pro děti:-).

Mgr. Václav Kotrc

Pasování budoucích školáků

20. 6. 2016

Pasování na školáky

Ve středu 15.6.2016 byly děti naší mateřské školy " Předškoláci ", jako již tradičně, pasovány na "Školáky 2016". Dříve než proběhlo toto pasování předškoláci i se svými mladšími kamarády ze školky, předvedly rodičům a všem hostům pásmo písní , básní a také ukázali své dovednosti, jak umí vyjádřit hudbu a zpěv.. Na památku na mateřskou školu děti předškoláci obdržely Knihu českých pohádek s věnováním a pastelky. Přejeme všem hodně štěstíčka a úspěchů ve škole.

Ludmila Havlová

Loutkové divadlo pro MŠ na zámku

20. 6. 2016

Divadlo na zámku

Dnes nás ve školce čekalo veliké překvapení.Paní kastelánka nás pozvala na zámek na loutkové představení O líné princezně.Jak už to v pohádkách bývá,princeznu napravil krásný princ.Pohádka se dětem moc líbila.

Ivana Lněníčková

Školní výlet - Lasergame Most

20. 6. 2016

Lasergame

Žáci 7. a 8. ročníku (doplnění o jedince z jiných tříd) dnes v rámci školního výletu navštívili Lasegame Arenu v Mostě. Na místě se rozdělili do dvou skupin, které se mezi sebou střídali při hře. V rámci skupin vznikali náhodně dva týmy a za hudebního podtextu písniček z Jamese Bonda, Star Wars, Transformers a Mortal Kombat proběhlo celkově sedm fyzicky náročných her, které si ale žáci opravdu užili a jen velmi neradi končili. Všechny vyběhané kalorie byly následně doplněny v McDonalďs :-).

Mgr. Václav Kotrc

Výšlap dětí mateřské školy

9. 6. 2016

MŠ na výletě

Ve čtvrtek 9,6,2016 se děti z mateřské školy vydaly na delší vycházku, aby jako průzkumníci prošly parkem až k Obelisku a poté cestou zpět poznávaly další krásné stavby v parku a mnoho zajímavých míst. Počasí nám přálo a tak byly děti výšlapem velice nadšeny.

Ludmila Havlová

Třídní výlet 1. a 2. třída

7. 6. 2016

Výlet

V úterý 7. 6. 2016 se společně žáci 1. a 2. ročníku vypravili na školní výlet do Plzně. Nejdříve navštívili Muzeum strašidel. Vyslechli si poutavé vyprávění o různých nadpřirozených bytostech, na vlastní kůži se báli ve sklepení vodníka, čerta, kata nebo Bílé paní a za odměnu hledali ztracený poklad.
Na plzeňském náměstí si pohladili u vrat kostela kouzelného andělíčka,vyslovili potichu svoje tajná přání, která jim podle pověsti může andělíček vyplnit. Opodál se osvěžili výbornou zmrzlinou a vydali se do Třemošné, nedaleko níž se nachází Muzeum letadel a vojenské techniky. Zde si mohli nejen prohlédnout tanky, obrněná vozidla, letadla, vrtulníky, stíhačky, ale také si vyzkoušet, jak se v nich sedí a na chvilku se stát piloty nebo řidiči tanku. Výlet se všem dětem velmi líbil a vraceli se s mnoha novými zážitky i poznatky.

Mgr. Věra Purnochová

Dětský den na 2. stupni

3. 6. 2016

Dětský den na 2. stupni

Letos žáci 2. stupně slavili Dětský den odděleně od 1. stupně. Při organizaci bylo přihlédnuto k přání samotných žáků. A tak došlo k měření sil v deskových hrách (namátkou Máme rádi Česko, Svět...), ve sportovních kláních (turnaje ve futsalu, stolním tenisu a přehazované). Proběhl také turnaj v současnosti velmi populární multiplayerové hře Agar.io. Na konci byli všichni odměněni drobnou sladkostí.

Mgr. Václav Kotrc