Aktuality

Ukončení sběrových soutěží k 29. 5. 2015

22. 5. 2015

Sběrové soutěže pro letošní školní rok budou ukončeny v pátek 29. 5. 2015. Pokud ještě máte nějaké pet-lahve, papír či baterie, které chcete letos odevzdat a zároveň je připsat v daných soutěžích, tak je doneste do výše uvedeného data. V červnu sběr můžete přinést také, ale nebude se již započítávat do letošních soutěží.

Bc. Václav Kotrc

Důležité informace pro strávníky školní jídelny

22. 5. 2015

V přiloženém letáčku naleznete důležité informace týkajících se stravného.

Jitka Luptáková

Předškoláčci navštívili Divadlo Rozmanitostí v Mostě

18. 5. 2015

Divadlo Rozmanitostí v Mostě

V pondělí 18.5.2015 se děti mateřské školy jely podívat do Divadla Rozmanitostí do Mostu, kde shlédly představení " O Červené Karkulce", aby se seznámily s prostředím opravdového divadla. Dětem se představení velmi líbilo a tak se nám poznání za kulturou opravdu vydařilo.

Ludmila Havlová

Divadlo Letadlo zahrálo předškoláčkům představení o Austrálii

15. 5. 2015

Divadlo Letadlo

V pátek 15.5.2015 děti mateřské školy a I. stupně základní školy navštívily divadelní představení divadla Letadlo. Jako průzkumníci vycestovaly za poznáním jako průzkumníci do Austrálie, aby se dozvěděly zajímavosti o této zemi. Děti sledovaly představení s velkým zájmem a aktivně se též zapojily.

Ludmila Havlová

Čtvrťáci zahráli pohádku dětem z MŠ

13. 5. 2015

Ve středu 13.5.2015 navštívili žáci 4.třídy děti naší školičky. Žáci 4.třídy pod vedením p.uč. Kudrnáčové nacvičili hudební pohádku O dvanácti měsíčkách a zahráli jí dětem z naší školky. Všem se moc líbila.

Ludmila Havlová

McDonalďs Cup 2015

5. 5. 2015

naše týmy

Naše škola dnes tradičně pořádala oblastní kolo v minikopané žáků 1. stupně. Turnaj probíhá pod záštitou společnosti McDonalďs a letos se jednalo již o 17. ročník.
V příjemném počasí a v konkurenci škol z Podbořan, Vroutku, Lubence a Kryr, byly k vidění zajímavé zápasy, ve kterých všechny děti dávaly do hry pověstné srdíčko a nikdo nechtěl odejít poražen. Nakonec tedy, bez ohledu na konečná umístění jednotlivých týmů, odcházely s dobrým pocitem všechny děti.
Velké poděkování patří vedení TJ krásný Dvůr, které umožnilo turnaj uspořádat ve svém areálu a na organizaci turnaje se také někteří členové podíleli.

Bc. Václav Kotrc

Pozvánka na Čarodějnický rej se školní družinou

29. 4. 2015

Více informací v příloženém obrázku.

Dopravní den v MŠ

28. 4. 2015

dopravní den v MŠ

V úterý 28.4.2015 si děti mateřské školy upevňovaly poznatky z dopravní výchovy a hrou si opakovaly znalost dopravních prostředků ,poznávání podle zvuků a obrázků, dopravních značek. Uvědomovaly si význam semaforu v různých hledisek, jak se chováme v silničním provozu - bezpečnost, apod. Zahrály si také na řidiče a chodce. Za své poznatky, které musely prokázat v praktické části získaly "Řidičský průkaz".

Ludmila Havlová

Výjezdní program Recyklace hrou

28. 4. 2015

Pro žáky 2. stupně dnes byl připraven výjezdní program společnosti Recyklohraní - Recyklace hrou. Během hodinové přednášky se děti seznámily se vším, co se týká recyklace.

Bc. Václav Kotrc

Projektový den Den Země

27. 4. 2015

Dnes 27.4. 2015 proběhl na ZŠ Krásný Dvůr projektový den - Den Země. Jak se již stalo tradicí, děti se vzdělávaly v otázce nakládaní s odpady a šetrného zacházení se životním prostředím. Dále zvelebovaly nejen nejbližší okolí školy, ale vydaly se i do ulic, aby jim ulehčily od odpadků, které neskončily tam, kde měly. Trojice nejodvážnějších se vrhla i do potoka a část jeho koryta vyčistila od naplavenin. Děti druhého stupně se také významně podílely na úpravě školního políčka, plochu kolem nového hřiště připravily na osetí trávníku a vstupní brána dostala nový nátěr. Další skupinka se vydala do blízkého parku a pomocí odborné literatury vypracovala mapu fauny a flóry vyskytující se na území parku. Děti prvního stupně si vyslechly přednášku týkající se recyklace a nakládání s odpady a zbytek projektového dne strávily nejen úpravou školního pozemku, ale také vyráběly nejrůznější výrobky z odpadových materiálů a zjistily tak, že i z těch nejobyčejnějších materiálů se dá vyrobit něco pěkného.

Bc. Miroslav Jobák