PROVOZ

od 6.00 – do 16.00 hodin

Děti se scházejí od 6.00 do 8.00 hodin, poté se z bezpečnostních důvodů škola uzamyká. 

Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9.30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku. 

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11.45 hod do 12.30 hodin.

V odpoledních hodinách si lze dítě vyzvednout do 16.00 hodin.

Budova je z bezpečnostních důvodů uzamčena, a tudíž je nutno u vchodových dveří zvonit na MŠ, poté bude vchod otevřen.

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem (zákonným zástupcem), je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště. 

OPAKOVANÉ POZDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ MIMOŘÁDNÝCH DŮVODŮ JE POVAŽOVÁNO ZA NARUŠOVÁNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY.