1. Ve školní jídelně je zajištěno mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je zajištěn finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C. Používány jsou dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
  2. Ve školní jídelně je zajištěn co nejmenší kontakt různých skupin, proto se žáci střídají podle předem stanoveného rozvrhu. Při příchodu do jídelny je všem žákům provedena dezinfekce rukou. Žákům navštěvující školní družinu dezinfikují ruce vychovatelky, ostatním žákům dezinfekci provádí dohlížející dozor.
  3. Oběd ve školní jídelně se vydává na dezinfikovaných jídelních tácech s příborem přímo z výdejového okénka. Samoobslužný výdej není možný.
  4. Po opuštění jídelny je provedena úklidovým personálem dezinfekce jídelních stolů a židlí.
  5. Personál školní kuchyně je vybaven ochrannými štíty.
  6. Zákonní zástupci vstupují do školní jídelny pouze v čase vyhrazeném pro veřejnost v návlecích a se zakrytým obličejem. Při vstupu je nutné použít připravený dezinfekční prostředek.