V tomto bloku přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Budeme se snažit najít v zimním období nejen krásu přírody, ale i možnosti sportování.

V lednu se zaměřujeme na poznání vlastního těla, na podporu zdraví a správné životosprávy spojené s otužováním, na sporty. Zaměříme se také na život ptáčků v zimě, připravíme jim krmítko.