Každým rokem vyjíždí žáci 3. a 4. ročníku na plavecký výcvik. Někteří se s vodou teprve seznamují a překonávají strach, jiní se ve svých dovednostech více zlepšují.
Co plavání přináší?
Především radostný zážitek, zpestření výuky tělesné  výchovy, rozvoj psychomotorických schopností dítěte, podporuje správné zakřivení páteře dítěte a posílení zádových svalů. 
Dále také rozvoj rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte, posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu. 
Děti se kromě toho učí spolupráci, zlepšuje se soustředění, zvyšuje se síla, vitalita a pohyblivost celého těla. Člověk by se až divil, kolik pozitivních věcí se skrývá za „obyčejným“ plaváním.☺️