1. Při vstupu do budovy školy bude všem dětem/žákům/zaměstnancům školy změřena bezkontaktním teploměrem tělesná teplota a provedena dezinfekce rukou (úklidový personál).

2. Při zjištěné zvýšené tělesné teplotě (nad 37 stupňů) bude dítě/žák izolován s ochranou nosu a úst ve vyhrazené místnosti (sborovna školy) a vyčká zde příchodu zákonného zástupce za dohledu pověřené osoby (AP). Používat bude výhradně určené WC.

3. Pobyt zákonných zástupců dětí/žáků a dalších osob uvnitř školy bude omezen. Do budovy školy bude mít povolený vstup pouze jeden zákonný zástupce při doprovodu dítěte do mateřské školy a jeho vyzvednutí. Žáky ze školní družiny si zákonný zástupce vyzvedne po telefonické domluvě s vychovatelkou školní družiny před budovou školy. Při vstupu zákonného zástupce dítěte/žáka a dalších osob do budovy školy je povinná ochrana nosu a úst.