Karanténa je nařízena třídě, ve které se u někoho z žáků prokáže PCR-testem nákaza virem COVID-19. Do nařízené karantény musí všichni žáci, kteří přišli do kontaktu s nakaženým žákem. Tzv. „den nula“ se počítá dva dny zpětně od provedení PCR-testu. Příklad: test je proveden v pátek, při trasování se tedy počítá s kontakty i v předcházejících dnech, tedy středa a čtvrtek.

Do karantény nemusí žáci, kteří jsou plně očkováni. Vzhledem k současné možnosti se toto týká pouze žáků na II. stupni ZŠ.

Škola poskytne v rámci součinnosti kontakty na zákonné zástupce Okresní hygienické stanici. Ta poté informuje zákonné zástupce o nařízení karantény a zároveň zašle formou SMS zprávy zákonným zástupcům další pokyny.

Žákům v karanténě se doporučuje provedení PCR-testu během 5-7 dne od kontaktu s nakaženým. Dřívější provedení nemívá příliš velký smysl vzhledem k inkubační době viru.

Karanténa je ukončena po uplynutí sedmi dnů od kontaktu s pozitivně testovanou osobou za předpokladu, že žák při návratu předloží negativní výsledek PCR testu, který byl proveden v pátém až sedmém dni od kontaktu s pozitivně testovanou osobou (den kontaktu se nepočítá). V případě, že žák takový test nemá, karanténa se prodlužuje do okamžiku, kdy bude schopen takový test předložit, nebo bude ukončena po čtrnácti dnech od kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výsledek negativního PCR testu předloží každý žák učiteli na začátku první vyučovací hodiny v den návratu do školy.

V době nařízené karantény probíhá výuka distanční formou. Při postupném návratu žáků do školy dochází k přechodu na hybridní nebo prezenční výuku.