První týden v září, jsme u předškoláků zahájili logopedickou prevenci. Děti byly seznámeny se skřítkem Patlalem, který nás bude celý rok doprovázet a společně s námi hledat a napravovat popletená písmenka.
V prvním týdnu jsme hledali písmenka A, E, I, O, U. Během prevence, se zaměřujeme na dechová cvičení, artikulační cvičení, napodobujeme přirozené zvuky, procvičujeme písmenka v básničkách, slovech. Součástí prevence je také trénování grafomotoriky, matematická pregramotnost, trénování jemné a hrubé motoriky, sluchové nebo zrakové percepce.
Děti mají speciální sešit, do kterého zaznamenáváme písmenka, která cvičíme. Každý pátek, děti budou nosit sešit domů s dobrovolným úkolem. 😊 Tento týden se zaměříme konkrétně na písmeno A a E. 😊