Poslední týden v září, navštívila naše nejmenší dětičky paní Lenka Nováková. ( extérní pracovník)
Pro děti si připravila hudebně – dramatické činnosti. Zábavnou formou děti seznámila s nejrůznějšími druhy ovoce a zeleniny.
Děti bedlivě sledovaly a poslouchaly příběh o pejskovi a kočičce, kteří sklízeli ovoce a zeleninu. Seznámily se také s maňásky Janičkou a Honzíkem, kteří jim vyprávěli o důležitosti vitamínů. Na závěr si společně zazpívali speciální písničku, kterou během dopoledne společnými silami složili.

Monika Zlá, DiS.