Vážení rodiče,

na schůzce rodičů dne 9.9.2020, byl schválen příspěvek KRPŠ (klub rodičů a přátel školy)
ve výši 520,-Kč / dítě. Příspěvek bude využit výhradně pro potřebu dítěte na úhradu kulturních akcí, čaj a nákup drobných dárků. (mikulášské balíčky aj.)

Rodičům dětí, kteří KRPŠ platili v loňském školním roce, převádíme zbylou částku na letošní školní rok. Výše příspěvku dětí navštěvující MŠ v loňském roce, bude dítěti zapsána v notýsku. Prosíme uhradit částku do 30.10.2020, v hotovosti v MŠ.