Provoz MŠ bude po uplynutí karanténního opatření obnoven od 8. 2. 2021.

Nadále platí, že vstup třetích osob do budovy školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Po celou dobu pobytu v budově platí povinnost zakrytých dýchacích cest.

Povolena je osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku prvního stupně. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.