Dnes 14. 6. si pro nás p. Nováková připravila  projekt, který nám zase o kousek víc přiblížil prázdniny.
Vyprávěli jsme si, kdo a kam se chystá: ,Péťa s Lukáškem pojedou k babičce na Moravu, Filip se těší až vyjedou s dědou rybařit, Jaruška bude sbírat mušle u moře a pro další děti budou výlety s překvapením.“
K létu patří koupání a aby vše o prázdninách bylo bez úrazů, vyzkoušeli jsme si jak můžeme pomoci kamarádům v nesnázích, ukázali si stabilizační polohu, zopakovali si důležitá telefonní čísla, i vybavení minilékarničky na drobná poranění a bezpečnost. V bazénu  jsme si zkoušely různé plavecké styly, otužování i vodní hry. Aby jsme se pak zahřáli tak jsme Lence ukázali, že to umíme i s míčem míčové a zapojili se i do interaktivní hry. Na závěr jsme ukázali zdatnost v terénu a procvičili si světové strany, abychom nezabloudili.
Další setkání nás čeká v září, teď už se, ale všichni těšíme na prázdniny.
Angelika Kašíková