Podle volebního řádu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) proběhly na Základní škole a Mateřské škole Krásný Dvůr volby do školské rady. Novými členy Školské rady za zákonné zástupce se na základě výsledků voleb stala paní Monika Zlá a pan Martin Zimerman. Funkční období trvá 3 roky.

Výsledky voleb:
Zlá Monika, 62 hlasů
Zimerman Martin, 51 hlasů
Procházková Pavla, 33 hlasů
Sýkorová Petra, 33 hlasů

Více informací o Školské radě najdete zde.