Jednou týdně se snažíme v rámci logopedické prevence uskutečňovat ve školce logopedické chvilky. Provádíme dechová, artikulační cvičení a také cvičení určená na zlepšení motoriky rtů a jazýčku. Dětem pomáhají zdokonalit výslovnost jednotlivých hlásek a upevnit jejich užívání v běžné řeči.
Vše probíhá zábavnou formou, děti se rády zapojují a těší se na další chvilky.

Kateřina Pilná