V Mateřské škole, se logopedické prevenci věnujeme každý den. Pro tyto účely, nám byl do školky zakoupen výukový program ,,Mluvení je hra“, kde se děti hravou a zábavnou formou učí správně mluvit.

Monika Zlá, DiS.