První týden v únoru, se ve školce věnujeme pohádkám. První den nás přivítal Večerníček, který nám představil spoustu pohádkových dvojic. Řekl nám, kde všude můžeme na pohádky narazit. Prohlíželi jsme si nejoblíbenější knížky dětí a přečetli jsme si některé příběhy. Druhý den jsme se vydali do pohádkového lesa za Červenou Karkulkou. Třetí den, jsme pekli vynikající koblížky a seznámili jsme se s pohádkou O Koblížkovi. Poslední den, před pololetními prázdninami, jsme se vydali na pole tahat řepu. Celý týden, jsme četli klasické pohádky, hráli divadlo, zpívali, pekli a užili si spoustu legrace. Každá pohádka, byla obohacena o spousty tematických aktivity. A protože pohádek je hodně a času málo, i další týden se budeme ve školce pohádkám věnovat. 
 
Monika Zlá, DiS