Světový den vody připadá na 22. března.
V tento den jsme se všichni oblékli do modrého oblečení.
Hlavním cílem tohoto dne je připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. I my s dětmi z MŠ jsme si uvědomili významnost vody pro všechny živé organizmy, ale i její potřebu tam, kde to není na první pohled zřejmé, např. při výrobě bot, oblečení apod. Dozvěděli jsme se také o koloběhu vody v přírodě a poznali jaký je proces od špinavé kapičky k čisté. Následně si pak mohli i s vodou pohrát, jak si to užívali můžete posoudit sami.

Kateřina Pilná