Letošní Den Země žáci druhého stupně oslavili úklidem obce a zámeckého parku. Poté se věnovali pracím na školním pozemku, sázení plodin, úpravě a úklidu okolí školy.

Ing. Miroslav Jobák