Takto se ptali všichni druháci, když se poprvé vyzkoušeli vzájemně namalovat při hodině výtvarné výchovy. Ve třídě sedí ve stejném pořadí jako na improvizovaném „tablu.“ Již při návrzích portrétů si užili spoustu legrace.
 
Mgr. Věra Purnochová