V mateřské škole, jsme se celý týden věnovali cestování. Společně, jsem poznávali místa naší krásné vlasti a u velikánu, se podívali i na významná místa ve světě. Na závěr týdne, nás čekal další výlet. Vydali jsme se na zámek v Krásném Dvoře, kde nás uvítala Zdenka Lněníčková. Zavedla nás do komnat zámku a vyprávěla nám o zdejší hraběnce. Celá prohlídka, byla nejenom pro děti velice zajímavá, zábavná, ale také jsme se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí. Ještě jednou moc děkujeme.
Monika Zlá, DiS